Welkom bij ZonCorp !

Nederland heeft internationaal beloofd meer groene energie op te wekken
en opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat lukt nog niet zo goed.

Zon en wind zijn de mooiste bronnen van groene energie: gratis en helemaal schoon.
Om ze te vangen moet je investeren. Dan moet je geld en een eigen dak hebben.

Woningcorporaties zijn vanaf 1 juli 2015 aan fors meer regels gebonden. 
Hun opgave is groot en de middelen zijn beperkt.

Vanaf 2015 heeft Nederland een regeling die mensen financieel voordeel geeft
als ze verenigd groene energie produceren.


Eén op de drie woningen in Nederland is een corporatiewoning.


Huurders van woningcorporaties zijn al verenigd.
Door samenwerking zijn grote stappen te maken voor ons milieu.


Vanuit die gedachte zijn we aan de slag gegaan:

 • De zon moet huurders direct een financieel voordeel opleveren, zonder eigen inleg en zonder risico.
  Mensen met een smalle beurs moeten van de zon kunnen genieten.
 • Woningcorporaties hoeven niet te investeren en dus geen huurverhoging te vragen.
  Zij kunnen woningen die voorlopig niet voor aanpak in de planning staan toch met panelen verduurzamen.

Verenigingen ontstaan niet vanzelf.
ZonCorp zorgt dat verenigingen opgericht kunnen worden, dat de zon-installaties er komen
en kunnen blijven leveren.

De verenigingen van huurders zijn de opdrachtgever van ZonCorp. 
ZonCorp zal aan het bestuur rekening en verantwoording afleggen.
We werken:
- zonder enige verbinding aan energiemaatschappij, leverancier van panelen of anderen,
- met stevige kennis van regelgeving en techniek en met gezond zakelijk inzicht,
- transparant en voor een vast bedrag.
Dat doen we met een uitgekiende aanpak waarvoor we overleg hebben gevoerd met
verschillende overheden, autoriteiten, fiscalisten, juristen, financiers enzovoorts.

Het begint bij de woningcorporatie. Met hen zoeken we de huurders met het groene hart die de vereniging vooruit trekken.
Met een kant en klaar aanbod benaderen we samen de huurders die lid van de vereniging willen worden.

Het model van ZonCorp voor huurders:

 • Bij aanmelding meteen lid van een energievereniging en daarna 'Euro's uit de zon'. 
 • Geen contributie, inschrijf- of lidmaatschapskosten.
 • Geen monteurs over de vloer (installaties liggen helemaal buiten).
 • Vrijheid om mee te doen en op te zeggen.
 • Iedereen binnen de wijk kan meedoen. Of je nu wel of niet panelen op het dak hebt.

Het model van ZonCorp voor woningcorporaties:

 • Stevige bijdrage aan milieudoelstellingen zonder investering en/of huurverhoging.
 • Oprichting van verenigingen van huurders.
 • ZonneStroom op (zelf) geselecteerde daken.
 • Geen belemmering bij verkoop.